Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Nadi Serhan Aydın

Nadi Serhan Aydın,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Dr. Aydın, yüksek lisans (2011) ve doktora (2016) derecelerini Finansal Matematik alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nden almıştır. Doktora tez çalışmalarını Imperial College London bünyesindeki Finansal Sinyal İşleme (FSP) Laboratuvarı’nda yürütmüş olup lisansüstü çalışmaları sırasında ayrıca Heidelberg ve Ulm Üniversiteleri’nde konuk araştırmacı olarak yer almıştır. 2011-2016 yılları arasında uluslararası bir kuruluş bünyesinde finansal sektör kalkınmasına yönelik çok paydaşlı projeler yürütmüştür. Dr. Aydın, 2017 yılında TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yarı-zamanlı olarak dersler vermiş olup halen sektöre yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Küresel Risk Profesyonelleri Derneği (GARP) Finansal Risk Yöneticisi (FRM) sertifikasına sahiptir ve çeşitli uluslararası dergilerde hakemlik ve yardımcı editörlük yapmaktadır.

Temel Alanları: Endüstri Mühendisliği, 

2020 - Integrated Design of Sustainable Supply Chain and Transportation Network using Fuzzy Goal Programming Optimization
Tirkolaee Erfan Babaee,AYDIN NADİ SERHAN. IEEE Transactions on Fuzzy Systems,
2020 - A bi-objective robust mathematical model for rescue units allocation and scheduling with learning effect
Tirkolaee Erfan Babaee,AYDIN NADİ SERHAN,WEBER GERHARD WILHELM. Computers and Industrial Engineering,
2020 - Asset-backed stable numéraire approach for sustainable valuation
AYDIN NADİ SERHAN,RAINER MARTIN. Journal of Sustainable Finance and Investment, 1(2),
2017 - A Quantitative Framework for Stress-testing under IFSB and Basel Capital Rules
AYDIN NADİ SERHAN. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 10(3), 290-311.
2013 - Valuation of power swing options
AYDIN NADİ SERHAN,RAINER MARTIN. Journal of Energy Markets, 6(3), 89-110.
2013 - Simulation and Prediction of Wind Speeds: A Neural Network for Weibull
GIEBEL STEFAN,RAINER MARTIN,AYDIN NADİ SERHAN. Journal of Iranian Statistical Society, 12(1), 293-319.
2010 - Stress Testing of Energy-Related Derivative Instruments Based on Conditional Market Risk Models
AYDIN NADİ SERHAN,KUCUKOZMEN COSKUN. Journal of Energy, Market and Regulation, 1(2), 121-144.
Financial Modelling with Forward-looking Information: An Intuitive Approach to Asset Pricing
2017 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-319-57147-8
AYDIN NADİ SERHAN