Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Merve  Açıl

Merve Açıl,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Merve Açıl, 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. 2020 yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programının Çocuk-Ergen alt dalını tamamladı. 2020 yılında başladığı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da Adli Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans eğitimine de devam etmekte. Eğitimi süresince birçok hocanın araştırma projelerinde yer aldı, kodlamalar yaptı. Bunun yanı sıra başta Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Eğitim Merkezi olmak üzere birçok projede gönüllü olarak yer aldı. Ayrıca kısa dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda gönüllü staj yapan Merve Açıl, psikolojik ölçme değerlendirme derslerini de alarak kreşteki çocukların duygusal ve dilsel gelişimlerinin değerlendirmesini yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde psikodinamik yönelimli terapi yaklaşımıyla klinik psikoloji teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayan Merve Açıl aktif olarak çocuk ve ergenlerle çalışmaktadır. 2018 Ağustos ayından beridir de İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü araştırma görevlisi kadrosunda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Çocuk psikopatolojisi, oyun terapisi, çocuk gelişimi, anne-çocuk ilişkisi, çocuklarda özerklik, mentalizasyon, bağlanma, Adli psikoloji, Kriminolojide Çocukla İletişim

Temel Alanları: Klinik Psikoloji,  Çocuk/Ergen Psikopatolojisi,  Psikoterapi Uygulama ve Araştırmaları,