Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Zafer Parlak

Zafer Parlak,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

İlk lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, ikinci ve üçüncü lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi’nde İktisat ve Uluslararası İlişkiler ana bilim dallarında tamamladı. Ege Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı. Beykent Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yaptı. Dokuz Eylül, Ege, Boğaziçi, İzmir ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde dersler verdi. Yurt içi ve yurtdışında akademik çalışma ve araştırmalarda bulundu. Akademik çalışmalarına ek olarak, eğitim ve çevre odaklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllü eğitimler vermektedir.

Araştırma Alanları: Etnik Amerika, Kızılderililer, Amerikan Barış Gönüllüleri, Dil ve Kültür, Kültür Araştırmaları, Kültür ve Medya, Eko-Eleştiri, Yabancı Dil Öğretimi, Çeviri, Uluslararası Gönüllü Yardım Kuruluşları, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik, Kültürlerarası İlişkiler ve Dilsel Etkileşim, ABD’nin Osmanlı Devleti ve Türkiye’deki Kültürel Faaliyetleri, Türk Amerikan İlişkileri Tarihi

Temel Alanları: Dünya Dilleri ve Edebiyatları,  Amerikan Edebiyatı,  İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

2018 - Presentation of Nuri Bilge Ceylan and his Cinema in the Turkish Media
PARLAK ZAFER,IŞIK MEHMET. CINEJ Cinema Journal, 7(1), 30-57.
2015 - Kendi Anılarında Türkiye’de Bulunan Amerikan Barış GönüllülerininYaşadıkları Değişim Süreci
PARLAK ZAFER. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 291-314.
2012 - Indian Boarding Schools Education and Assimilation of Native Americans
PARLAK ZAFER. STUDII ŞI CERCETARI, 2012(1), 12-21.
2007 - Apaçiler ve Soykırım” (Apaçi Genpocide ve Sonra
PARLAK ZAFER. ATLAS, 97-115.
2006 - Kristof Kolomb: Kahraman mı? Cani mi?
PARLAK ZAFER. Hayallere Yolculuk, 30-37.
The Theme of Cultural Adaptation inAmerican History Literature and Film Cases When the Discourse Changed
2009 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-0-7734-3876
PARLAK ZAFER
Türk-Amerikan İlişkileri
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786057560285
PARLAK ZAFER
Connections and Ruptures: America and the Middle East
2011 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-9953-9025-3-1
PARLAK ZAFER
The Turkish-American Conundrum: Immigrants and Expatriates between Politics and Culture
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781527524286
PARLAK ZAFER
Turkey’s Foreign Policy and Security Perspectives in the 21st Century - Prospects and Challenges
2016 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781627345866
PARLAK ZAFER
Rüzgar Değil Yaprağı Kımıldatan: Türkiye’de Çevrenin Kültürel Boyutlarına Yeni Bakışlar
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-9712-67
PARLAK ZAFER
Türk Dış Politikası
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786058216075
PARLAK ZAFER
Yeni Orta DoğuAktörler, Dinamikler ve Denge Arayışları
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786058290860
PARLAK ZAFER
The Future of Ecocriticism: New Horizons
2011 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781443829830
PARLAK ZAFER
The Iconic Obama 2007 2009 Essays on Media Representations of the Candidate and New President
2012 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-0-7864-4602-5
PARLAK ZAFER,TUNC Tanfer Emin