Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Hatice Yurttaş

Hatice Yurttaş,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans derecesini 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Öğretmenliği Bölümünden alan Hatice Yurttaş, yüksek lisans ve doktora derecesini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dalında tamamlamıştır. Başlıca çalışma alanları postmodern roman, kadın yazını, postyapısalcı edebiyat kuramları ve feminist edebiyat eleştirisidir.

Araştırma Alanları: "roman, kadın yazını, eleştiri kuramları

Temel Alanları: Dünya Dilleri ve Edebiyatları,  İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

2018 - Identity and Intertextuality in Kate Atkinson’s Emotionally Weird
YURTTAŞ HATİCE. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,
2018 - Masquerade in Fingersmith
YURTTAŞ HATİCE. JNT-JOURNAL OF NARRATIVE THEORY, 48(1), 109-134.
2018 - Class and Art in E. M. Forster’s Howards End
YURTTAŞ HATİCE. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 18(18), 229-245.
2018 - The End of an Age: William Shakespeare’xxs Troilus and Cressida
YURTTAŞ HATİCE. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 51-64.
2017 - Reading “The Penelopiad” through Irigaray: Rewriting Female Subjectivity
YURTTAŞ HATİCE. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34(1), 205-217.
2016 - AN ORIGINAL COPY: THE FILM ADAPTATION OF KAZUO ISHIGURO’xxS NEVER LET ME GO
YURTTAŞ HATİCE. SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, 36(null), 189-210.
2010 - Kristeva Konferansı Ardından Dişi Özne Üzerine
YURTTAŞ HATİCE. Amargi,
Çin Mutfağı
2018 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
YURTTAŞ HATİCE
Imagining the End: Interdisciplinary Perspectives on the Apocalypse
2015 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 1848883528
YURTTAŞ HATİCE
Languages, Cultures, and Gender
2017 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786053382270
YURTTAŞ HATİCE
A Critical Approach to the Apocalypse
2013 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781848882706
YURTTAŞ HATİCE