Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Defne  Türker Demir

Defne Türker Demir,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi