Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Vahide Ulusoy Gökçek

Vahide Ulusoy Gökçek,  Öğretim Görevlisi

CV
Öğretim Görevlisi

Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 2012 yılında burslu olarak tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2016 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Bezmialem Üniversitesi'nin ortak Klinik Psikoloji programında tamamlamıştır. Doktora eğitimine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi'nin ortak doktora programında devam etmektedir ve tez aşamasındadır. Aynı zamanda sahada psikoterapist olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Şema Terapi, Bilişsel Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi ve Farkındalık yaklaşımlarını klinik tecrübesine katmaktadır. Ayrıca bu yaklaşımların etkililiğine dair çalışmalara katkı sunmaya devam etmektedir. Temel Alanları: Klinik Psikoloji

Araştırma Alanları: bağlanma, Psikoterapi, Psikopatoloji

Temel Alanları: Klinik Psikoloji,  Psikoterapi Uygulama ve Araştırmaları, 

2020 - Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete, Sosyal Destek ve Yaşam Doyum Düzeyleri İle Baş Etme Stillerinin İncelenmesi
TEPELİ TEMİZ ZAHİDE,ULUSOY GÖKÇEK VAHİDE. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi,