Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Alev  Erkilet

Alev Erkilet,  Doç. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

1962 Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1983’te Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans (1985) ve doktorasını (1996) araştırma görevlisi olarak çalıştığı aynı bölümde tamamladı. Bu dönemde DPT’nin Özel İhtisas Komisyonlarında ve Aile Araştırma Kurumu için yapılan “Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları” başlıklı araştırmada görev aldı. Bölümlerinden birini yazdığı araştırma raporu 1997 yılında yayımlandı. 1997-2000 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2006-2007’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi’nin sosyolojik araştırmalarını yürüttü. Aynı yıl ASAGEM için yapılan “Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı” araştırmasında görev aldı. Bu araştırmanın raporu 2008 yılında yayımlandı. Şubat 2012-Eylül 2013 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yardımcı doçent ve doçent olarak görev yapan Erkilet, Eylül 2013’den sonra sırasıyla Sakarya Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev yapmıştır. Halen İstinye Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde çalışmakta olan Erkilet’in Ortadoğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler, Ele Geçirilemeyen Toprak Kuzey Kafkasya, Eleştirellikten Uyuma, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Mazlum Doğu’nun Mağrur Çocukları, Kenti Dinlemek: Kültürel Miras, Kentsel Ayrışma ve Yoksulluğa Dair Yazılar, İstanbul Halkının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı (İ. Coşkun ile birlikte), Magnetsiz Şehirler: Türkiye’de Kentlerin Dönüşümü (der.) (Yunus Çolak ile birlikte) olmak üzere sekiz kitabı, çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.

Araştırma Alanları: Siyaset Sosyolojisi, Toplumsal Hareketler, Kent Sosyolojisi, Modernleşme, Toplumsal Değişme

Temel Alanları: Sosyoloji,  Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi,  Kent Sosyolojisi, 

(1983), "ihsan doğramacı üstün başarı ödülü", "Üniversite", "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ",