Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Ayhan  Yavuz

Ayhan Yavuz,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

1967 yılında Trabzon’da doğmuş ve üniversite öncesi eğitimini de yine Trabzon’da tamamlamıştır. Üniversite lisans eğitimini, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İngilizce Dili ve Eğitimi bölümünde 1983-1987 yılları arasında almıştır. Mesleğini devlet okulları, özel okullar ve vakıf üniversiteleri olmak üzere değişik eğitim kurumlarında 27 yıl boyunca yerine getirmesinin ardından 2009 yılında akademik çalışmalarına başlamış ve Yüksek Lisansını Ankara Atılım Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünde 2012 yılında tamamlamıştır. Doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında 2017 yılında tamamlamıştır. Meslek hayatı süresi içinde 3 önemli Avrupa Birliği Projesinde hem koordinatör hem de uzman olarak görev yapmış, ayrıca da Ulusal Ajans için 2 değişik dönemde AB projeleri değerlendirme uzmanı olarak da görev yapmıştır. Halen İngiliz dili Eğitimi ve Çeviri alanlarıyla ilgili araştırmalarına bir akademisyen olarak İstinye Üniversitesi’nde devam etmektedir.

Araştırma Alanları: İkinci Dil Becerilerinin Edinilmesi, Mütercim Tercümanlık

Temel Alanları: Yabancı Dil Eğitimi,  İngilizce, 

2014 - Materials Development for Adult Learners in Teaching Vocabulary
YAVUZ AYHAN. Sino US English Teaching, 11(4), 259-276.