Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Ali  Işık

Ali Işık,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

2020 – Profesör unvanını almıştır. 2013 – Doçent unvanını almıştır. 2006- Yüksek lisans, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Gazi Üniversitesi, Ankara 1999- Doktora, İngilizce Öğretmenliği, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 1995- Yüksek lisans, İngilizce Öğretmenliği, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 1989 – Lisans, İngilizce Öğretmenliği, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Araştırma Alanları: Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil Öğretmen Eğitimi, Yabancı Dilde Malzeme Değerlendirme Adapte Etme ve Geliştirme, Yabancı Dilde Ölçme ve Değerlendirme, İçerik(Konu) Odaklı Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dilde Yazma Becerisi

Temel Alanları: Yabancı Dil Eğitimi,  İngilizce, 

2020 - The Long-Term Effects of Comprehension-Based Instruction.
IŞIK ALİ,Krashen Stephen. Journal of English Language Teaching, 62(3), 3-8.
2020 - Where Do the Problems in the Turkish Foreign Language Education Stem From?
IŞIK ALİ,Işık Birgen. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 8(1), 1-19.
2020 - Do Students Feel that they are Assessed Properly?
IŞIK ALİ. Iranian Journal of Language Teaching Research, 8(1), 63-92.
2018 - ELT materials evaluation: A system and criteria
IŞIK ALİ. Theory and Practice in Language Studies, 7(),
2018 - Can we help our students write better?
IŞIK ALİ. European Journal of English Language Teaching, 3(3), 60-88.
2018 - Do English Teaching Materials Foster Foreign Language Education Affectively?
IŞIK ALİ. Journal of Education and Learning, 7(1), 272-280.
2014 - A Test of the Effect of Interesting and Relevant Subject Matter on Second Language Acquisition
IŞIK ALİ. The International Journal of Foreign Language Teaching, 10(1), 20-23.
2013 - To What Extent does a University Level English program Meet Workplace Demands?
IŞIK ALİ. Education Journal, 2(3), 98-107.
2013 - How Are ELT Materials Chosen in High Schools? Some Suggestions.
IŞIK ALİ. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education], 28(1), 165-176.
2012 - How Should the Course Process in Foreign Language for Specific Purposes Program be Evaluated?
IŞIK ALİ,ALTMIŞDÖRT GONCA. Hacettepe University Journal of Education, 43(), 14-24.
2011 - Language education and ELT materials in Turkey from the Path Dependence perspective
IŞIK ALİ. Hacettepe University Journal of Education, 40(), 256-266.
2010 - Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Askeri okulların yabancı dil eğitimine katkısı
IŞIK ALİ,ALTMIŞDÖRT GONCA. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 20(1), 105-121.
2010 - Yabancı dil öğretiminde malzeme değerlendirme
IŞIK ALİ,ALTMIŞDÖRT GONCA. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 221-238.
2010 - Yeni bir Program Değerlendirme Modelline Göre bir Yabancı Dil Programının Değerlendirilmesi (Evaluation of a Foreign Language Education Program through a New Program Evaluation Model).
IŞIK ALİ,ALTMIŞDÖRT GONCA,Yamaç Aytekin. Science Journal of Army Academy, 20(2), 108-141.
2008 - Milli Savunma ve Yabancı Dil (National Defense and Foreign Language)
IŞIK ALİ. The Journal of Security Strategies, 8(), 99-126.
2008 - Linguistic Imperialism and Foreign Language Teaching
IŞIK ALİ. The Journal of Asia TEFL, 5(1), 119-140.
2008 - Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor? (Where do the problems of Turkish Foreign Language Education Stem from?)
IŞIK ALİ. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26.
2007 - Çoklu Zekâ Kuramı’nın Türkiye’deki İngilizce Eğitimine Etkisi.(The Effect of Multiple Intelligences on the English Language Education in Turkey)
IŞIK ALİ,ERDOĞAN TOLGA. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi (Science Journal of Army Academy), 17(2), 1-28.
2005 - Erken Yasta Yabancı Dil Ogrenimine Baslamak Dogru mu? (Is It Correct to Start Foreign Language Education at an Early Age?)
IŞIK ALİ. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi (Science Journal of Army Academy), 15(1), 93-104.
2005 - Egemen Dilin Diger Dilleri Etkisi Altına Alması ve Yabancı Dil Egitimi. (The Dominant Language and Foreign Language Education)
IŞIK ALİ. Izzet Baysal Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 2(11), 83-102.
2004 - TSK Yabancı Dil Egitimine Alternatif Bir Bakıs. (An Alternative Look at the Foreign Language Education System in the Turkish Armed Forces)
IŞIK ALİ. Savunma Bilimleri Dergisi, 3(2), 31-49.
2004 - Three Key Issues in Bilingualism
IŞIK ALİ. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi (Science Journal of Army Academy), 14(1), 132-148.
2003 - Is ESP a Success in the Turkish EFL Context? ITL Review of Applied Linguistics
IŞIK ALİ. ITL Review of Applied Linguistics, 141(142), 255-288.
2000 - The Role of Input in Second Language Acquisition: More Comprehensible Input Supported by Grammar Instruction or More Grammar Instruction
IŞIK ALİ. ITL Review of Applied Linguistic, 129(130), 225-227.
2000 - The Natural Approach and CBI
IŞIK ALİ. Military High Schools Science Technology Magazine, 1(), 19-23.
2000 - Neural Growth and Language: A life-long Process
IŞIK ALİ. Military High Schools Science Technology Magazine, 2(), 12-14.
1997 - The Explicit Teaching of the Skills of Reading
IŞIK ALİ. Teaching English (Oxford University Press Türkiye), 5(), 30-31.
İngilizce-Türkce Karsılastırmalı Dil Bilgisi (English-Turkish Contrastive Analysis)
2012 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
IŞIK ALİ,Erol Ekrem
Yabancı Dil Nasıl Öğrenilmez? Nasıl Öğrenilir? (How to Study a Foreign Language?)
2007 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
IŞIK ALİ
We are Writing
2011 - İngilizce, Ders Kitabı
ISBN:
IŞIK ALİ
Let’s Write (B1)
2014 - İngilizce, Ders Kitabı
ISBN:
IŞIK ALİ
Creative Writing (C1)
2015 - İngilizce, Ders Kitabı
ISBN:
IŞIK ALİ
Let’s Write (B2)
2014 - İngilizce, Ders Kitabı
ISBN:
IŞIK ALİ