Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Seda  Kurt

Seda Kurt,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Lisans eğitimini 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Seda Kurt, yüksek lisansını ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Destâvîz-i Dâniş ( Yavuz Sultan Selîm Dîvânı'nın Şerhi ) Tenkitli Metin ve İnceleme ( s. 180 - 366 )” adlı teziyle 2016 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlayan Seda Kurt'un lisansüstü eğitimi TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Araştırma Alanları: Eski Türk Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi

Temel Alanları: Klasik Türk Edebiyatı,  Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, 

2020 - On Dokuzuncu Yüzyılda Kaleme Alınan İki Makâmât-ı Harîrî Tercümesi: Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi ve Ahmed Hamdi Şirvânî’nin Makâme-i Şîrâziyye’yi Tercümelerinin Mukayesesi
AYDIN SEDA. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 60(1), 57-70.
2019 - SULTAN-ŞAİR OLARAK YAVUZ SULTAN SELÎM
AYDIN SEDA. TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, 469-484.
2019 - ŞERH-İ DÎVÂN-I SULTAN SELÎM-İ EVVEL
AYDIN SEDA,TERZİ BEYZA. TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, 327-338.
2019 - Şerh-i Dîvân-ı Sultan Selîm-i Evvel
TERZİ BEYZA,AYDIN SEDA. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 327-338.