Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Mehmet Ali  Gündoğdu

Mehmet Ali Gündoğdu,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansa başladı. Bu bölüm tarafından yürütülen Ahmet Rasim külliyatı metin tahlil indeks çalışmasına katılarak 2008 yılında yüksek lisansını tamamladı. Aynı bölümde doktora çalışmasına başlayarak 2016 yılında Tanzimat dönemi fikir akımları üzerine hazırladığı tez ile doktor unvanını aldı. 2017 yılının Nisan ayında İstinye Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyeliğine başladı. 2005 yılından beri çeşitli yayınevlerinde editörlük yaptı. Çizgi film çalışmalarında senarist olarak görev aldı. Eğitimle ilgili panel ve çalıştaylara konuşmacı olarak çağrıldı. Yurt dışında ve yurt içinde uluslararası pek çok kongreye katıldı. Ulusal ve uluslararası hakemli akademik dergilerde pek çok makalesi bulunmaktadır. Bazı dergilerde de akademik hakemlik görevini yürütmektedir. Ayrıca çeşitli edebiyat dergilerinde yazarlık yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Tanzimat edebiyatı fikir akımları, İslamcılık ideolojisi, edebiyat-tarih-siyaset ilişkisi, Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, Cumhuriyet öncesi gazeteleri, edebiyat felsefesi, modern roman ve şiir

Temel Alanları: Yeni Türk Edebiyatı,  Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, 

2020 - Namık Kemal’in Kurmaca Dünyasında Ölümün Destanlaştırılması
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ. Al-Farabi International Journal on Social Sciences, 5(2), 124-134.
2020 - Tanzimat Şiirinde Üstatlar ve Talebeleri
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ. Turkish Studies - Language and Literature, 151(Volume 15-Issue 1), 131-140.
2018 - Yenilikçi Tanzimat Aydınlarının İslam’ın Köklerine Yönelişi
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ. Turkish Studies International Congress on Social Sciences II (INCSOS 2018 Quds), 243-257.
2017 - Tanzimat Yazarlarına Göre Endülüs’ün Yıkılış Sebepleri
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 315-338.
2016 - Namık Kemal’in Selimiyye Adlı Naziresinde İttihâd-ı İslam Hedefi
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 63-76.
2016 - Namık Kemal’in Şiirlerinde “Millet”, “Şehitlik”, “Maksat” ve “Vatan” Kavramları
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ. Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 245-264.
İbret
2020 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 9786257130035
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Göç ve Kültür Sempozyum Bildirileri Kitabı, I.Cilt
2016 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-605-4598-22-9
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATİC -CONGRESS BOOK -LanguageLiterature
2016 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-605-9885-10-2
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’da Bir Cevelan
2018 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-975-6089-76-7
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ