Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro

Mehran Shadi

Mehran Shadi,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Mehran Shadi, doktora derecesini Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden İngiliz Edebiyatı bölümünde aldı. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve öğretim uyesi olarak çalıştı. Başlıca edebiyat çalışmasının felsefi yönleriyle ilgileniyor ve son birkaç yıldır tefsir ve hermeneutic kuramına odaklanmış durumda.

Araştırma Alanları: narratology, narrative theory, hermeneutics, reader-response criticism, aesthetics

Temel Alanları: Dünya Dilleri ve Edebiyatları,  İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

2018 - The Principles of Newspeak or How Language Defines Reality in Orwell’ S 1984
SHADI MEHRAN. Journal of International Social Research, 11(59), 180-186.