Fen Edebiyat Fakültesi

Tanrı’nın Dili: Bâleybelen

İstinye Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Tanrı’nın Dili: Bâleybelen” adlı etkinlik, Prof. Dr. Mustafa KOÇ’un katılımıyla 8 Kasım Çarşamba Günü İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü’nde gerçekleşti. Prof. Dr. Mustafa KOÇ, konuşmasına XVI. yüzyılda yaşamış olup dünyadaki ilk yapay dil olarak kabul edilen Bâleybelen’i oluşturan Muhyî hakkında bilgi vererek başlamıştır. Bâleybelen’in yapısı ve ortaya çıktığı dönemde yarattığı tesire değinen Prof. Dr. Mustafa KOÇ, bu dilin ilk yapay dil olarak kabul edilen Esperanto’dan yaklaşık 400 yıl önce yapıldığını vurgulamıştır.