Fen Edebiyat Fakültesi

Şarkî Edebiyat ve Sanat Dergisi

Bölüm hocalarımızdan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Gündoğdu, farklı üniversitelerden akademisyenlerle beraber Şarkî üç aylık edebiyat ve sanat dergisini çıkarmaktadır. Türkiye’de nitelikli edebiyat dergiciliğinin erozyona uğradığı, popülizm canavarının elinde eridiği bir dönemde Şarkî, kaba gerçekçi ve taklitçi sanata karşı nitelikli, soyut ve yaratıcı bir sanat yapma idealini taşımaktadır. En son beşincisi çıkan Şarkî, bu sayıda “İslam Estetiği ve Modernizm: Çatışma mı Uyum mu?” dosya başlığını kapağa taşımıştır. Sahasında uzman pek çok yazar ve akademisyenin yazısının çıktığı bu sayıda, bölüm hocalarımızdan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Gündoğdu “Yeni Türk Şiirinde ‘Mutlak’ Düşüncesinden Uzaklaşma veya ‘Benlik’ Mekanizmasının Epistemolojik Temelleri” başlıklı makaleyi ve yine üniversitemizin Sosyoloji bölümü hocalarından Doç. Dr. Alev Erkilet “Hakikat Arayışından Kapitalist Gerçekliğe İslam Dünyasında Sanat ve Mimari” başlıklı makaleyi hazırlamıştır.

Şarkî Edebiyat ve Sanat Dergisi