Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanımız Bali'de ICBME Kongresi'nde

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı Bali'de International Conference of Bioscience and Medical Engineering (ICBME)'de “New Gene Expression Regulators: Long Non-coding RNAs” konulu sunumu ile açılış konuşmasını yaptı. Kodlamayan RNA’ların genişleyen dünyası günümüz biyoteknolojilerinin merak uyandıran bir dalıdır. Özellikle stres koşullarında uzun kodlamayan RNA’lar önemli düzenleyici rollere sahiptirler.