Fen Edebiyat Fakültesi

Çocuk İstismarı ve İhmali

İstinye Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından hazırlanan ‘’Çocuk İstismarı ve İhmali’’ semineri, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Rita KRESPİ moderatörlüğünde Doç. Dr. Ceren ACARTÜRK, Prof. Dr. Tolga DAĞLI ve Prof. Dr. Figen DAĞLI ŞAHİN’in katılımıyla İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsünde gerçekleşti.
Konuşmasına istismarın türlerini belirterek başlayan Doç. Dr. Ceren ACARTÜRK, tüm istismarların ihmallerle başladığının altını çizdi. ‘’Erken yaşlarda başlayan ihmallerle ortaya çıkmaya başlayan travmalar çok önemli. Yapılan araştırmalarda çocuk yaşlarda yaşanan istismarın, yetişkinlikte diyabet ve kalp hastalığı gibi fiziksel sorunlara da yol açtığı belirlendi.’’ sözleriyle çocuklukta yaşanan olumsuzlukların ileride daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Ceren ACARTÜRK, çocuk yaşlarda yaşanan istismarın uzun vadede stresle baş etmede de sorun teşkil ettiğini söyledi.
Çocuk istismarı ile mücadele kararlı ve bilinçli olmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Figen DAĞLI ŞAHİN, ‘’Bu konuyu çok iyi anlamalıyız, dövünmek yerine nasıl önlenebileceğine dair çözüm üretmeliyiz. Örneğin gazetelerde atılan her 3 çocuktan 1 tanesi istismara uğruyor şeklinde atılan manşetler olayı bakış açımızda sorun yaratıyor. Çünkü sadece bir çocuğun bile bu duruma maruz kalması büyük bir problem’’ sözleriyle istismarla mücadelede çözüm odaklı olmanın altını çizdi. Çocuk İstismarı tiplerini anlatan Prof. Dr. Figen DAĞLI ŞAHİN, ‘’Çocuğun gereksinim duyduğu ihtiyaçları karşılamalıyız ancak bununla beraber sorumluluklarını yerine getirmesini de sağlamalıyız. Örneğin çocukların yapması gereken ödevleri yapmak da bir ihmal çeşidi olarak söylenebilir.’’ sözleriyle ihmal ve sorumluluk kavramlarını karşılaştırdı. Toplumumuzda görülen çocuğa dayak konusunun da bir istismar sayılacağını söyleyen Prof. Dr. Figen DAĞLI ŞAHİN, çocuğun sorumluluk bilincinin yerleşmesinde şiddetin hiçbir şekilde çözüm olamayacağının üstünde durdu.
Çocuğa yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tolga DAĞLI, çocuk istismarının sosyal, kültürel ve politik bir durum olduğunun algılanması gerektiğini belirtti. ‘’Çocuğa şiddet bir ailenin sorunu değil tüm toplumun sorunudur. Bu soruna kültürel, toplumsal ve makro düzeyde yaklaşmamız gerektiğini öğrendik’’ sözleriyle konunun geniş bir perspektifte ele alınması gerektiğini belirtti. Çocuk İstismarı konusunda sektörlerin ve derneklerin birlikte çalışmasının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tolga DAĞLI, bu aşamada üniversitelerin üzerine düşen görevleri detaylarıyla anlattı.