Fen Edebiyat Fakültesi

Bitmeyen Matem: Kerbela

İstinye Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Bitmeyen Matem: Türk Edebiyatı’nda Muharrem Ayı ve Kerbela” adlı etkinlik, Dr. Müslüm YILMAZ’ın katılımıyla 11 Ekim Çarşamba Günü İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü’nde gerçekleşti. Kerbela hadisesinin ne olduğu, tarih boyunca nasıl algılandığına değinen Dr. Müslüm YILMAZ, Klasik Türk Edebiyatı’nda Kerbela hadisesi üzerine telif edilen eserler hakkında ayrıntılı bilgi vermiş; XIV. yüzyıldan günümüze kadarki süreç içinde yazılan manzum veya mensur maktel, mersiye, muharremiyye türlerindeki eserlerin tanıtımını yapmıştır. Konuşmanın sonunda Arş. Gör. Harun KORKMAZ’ın solistliğinde Meydan Musiki Topluluğu konser vermiştir.