Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Neden İstinye Sosyoloji?

@isusosyoloji Twitter adresimizden tercih dönemi boyunca bölümümüz hakkındaki haberleri takip edip merak ettiğiniz konularda sorularınızı doğrudan bize yöneltebilirsiniz.

Sosyal Medya

twitter

@isusosyoloji Bizi Twitter'dan takip edebilir, Twitter üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. 

 

isusoyoloji

İstinye Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak, YKS 2019 tercih döneminde siz öğrencilerin doğru bir üniversite tercihi yapmasının sizi tatmin eden bir iş sahibi olmanızda, bunun sonucunda da daha mutlu bir hayat yaşamanızda önemli olduğuna inanıyoruz.

Sosyoloji neden gereklidir?

Dünya hızlı bir dönüşüm içinde. Bu dönüşümün yalnız ekonomik, siyasal ya da teknolojik açılardan ele alınması eksik kalacaktır. Dönüşümden hem doğrudan etkilenen hem de dönüşümü belirleyen toplumun işleyişini tartışmaya sosyoloji açar. Sosyoloji, farklı alanlardaki bilimsel gelişmeler, teknoloji kullanımı, çevresel etkiler, üretim araç ve yöntemlerindeki değişimler, küreselleşme gibi birçok faktörün toplumları ve kurumları nasıl değiştirdiğini inceleme olanağı sunar. Bu yolla, bize daha bütüncül ve disiplinlerin tek tek göremediği noktaları görmemizi sağlayacak bir bakış açısı sunar. Bu nedenle teknoloji ve ekonomi merkezli gibi görünen, ama aslında daha karmaşık bir yol izleyen, gelmekte olan yeni toplumu anlamada sosyolojik çalışmaların öneminin hızla artacağını söylemek yanlış olmaz.

Sosyoloji bölümü okumak niçin iyi bir tercihtir?

Sosyal Bilimler alanlarında üniversite lisans eğitimi almak ve bu konularda kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler için Sosyoloji Bölümü okumak doğru bir başlangıçtır. Sosyoloji mezunları, hem temel ekonomi, tarih, iletişim bilimleri, siyaset bilimi ve psikoloji bilgisine, hem de buna eleştirel bir bakış geliştirmesini sağlayacak felsefi bakışa sahip olur. Özellikle toplumsal değişim süreçlerini ve bunlar sonucunda oluşan yapıları sosyoloji ile anlamak, çağa ayak uydurmanız ve yarını şekillendirmeniz için size değerli bir birikim verir. Hem sosyal bilimler alanında bir akademik kariyer için, hem de medya, reklamcılık, insan kaynakları, halkla ilişkiler, politika ve kamu hizmetleri gibi farklı ilişkili alanlarda fark yaratacak bir kültür ve eleştirel bakışa sahip olmak için sosyoloji eğitimi almış olmak kişiye bir ayrıcalık sağlar. İnsanın olduğu her alan sosyolojinin konusu olduğundan, sosyolojinin toplumu anlamada kazandırdığı teorik ve metodolojik beceriler diğer akademik alanlarda size sağlam bir temel oluşturur.

Öte yandan sosyoloji size sosyolojik tahayyülü, yani kişisel biyografiniz ile toplumdaki olaylar arasındaki bağlantıyı yaşamakta olduğunuz bağlam içinde göstermeyi amaçlar. Sosyolojik tahayyülü kullanarak sağduyunuzu oluşturan her şeyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmenizi bekler. Böylece, sosyoloji okumak size toplumdaki konumunuzu anlama ve bu sayede dünyaya bakış açınızı oluşturma yetisini kazandırır. 

İstinye Sosyoloji Bölümü’nü sizin için doğru tercih kılan özellikleri nelerdir?

İstinye Sosyoloji Bölümü 2017 yılında ilk öğrencilerini almaya başlamış, program müfredatını ekonomi, politika, kent ve iletişim sosyolojisi gibi öne çıkan alanlardaki derslerle ve zengin seçmeli ders havuzuyla zenginleştirmiş genç ve dinamik bir bölümdür. Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Ekonomi, İşletme, Medya, Reklamcılık, Mimarlık hatta Gastronomi alanı da dahil olmak üzere birçok alanda çalışırken doğru nokta ve kaynaklara odaklanmak, hedef kitlenizi ve koşullarınızı anlamak ve en uygun çözümleri üretmek için sosyoloji ile öğrendiklerinizden yararlanırsınız. Burada kazanılacak eleştirel bakış ve İngilizce eğitim; hem dünyadaki ekonomik, endüstriyel ve politik değişimleri okumada öğrencilere geniş bir perspektif sağlayacaktır, hem de inşa etmek istedikleri kariyerlerini en doğru şekilde yönlendirmelerinde destek olacaktır. Bu yüzden sosyal bilimler alanında eğitim almak isteyen tüm YKS 2019 adayları için İstinye Sosyoloji Bölümü’nün doğru tercih olduğuna inanıyoruz. 

Tanıtım Dönemi

17 - 29 Temmuz tarihleri arasında 9:00-19:00 saatlerinde Topkapı kampüsümüzde gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliklerimize gelerek öğretim üyesi kadromuzla tanışabilir, bölümümüz hakkında doğrudan bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki plana göre hocalarımızla yüzyüze konuşma imkanı bulabilirsiniz. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji
Tarih Adı /Soyadı 
18.07.2019 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Saltık
Sümeyye Gençalp
19.07.2019 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Saltık
Sümeyye Gençalp
20.07.2019 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Saltık
Sümeyye Gençalp
21.07.2019 Doç Dr. Alev Erkilet
Sümeyye Gençalp
22.07.2019 Doç Dr. Alev Erkilet
Sümeyye Gençalp
23.07.2019 Doç Dr. Alev Erkilet
Burcu Sağlam
24.07.2019 Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ersin Kahraman
Burcu Sağlam
25.07.2019 Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ersin Kahraman
Burcu Sağlam
26.07.2019 Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ersin Kahraman
Burcu Sağlam
27.07.2019 Doç Dr. Sinan Çaya
Burcu Sağlam
28.07.2019 Doç Dr. Sinan Çaya
Burcu Sağlam
29.07.2019 Doç Dr. Sinan Çaya
Burcu Sağlam