Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi. Ömer Ersin Kahraman, Bölüm Başkanı

Sosyoloji en genel tanımıyla insan toplumlarının yaşamı, yapısı ve gelişimini kendisine konu edinen çalışma alanıdır. Her ne kadar beşerî bilimlerde sosyoloji disiplini 19. yüzyıl sonunda kendisine akademide yer bulsa da felsefenin ilk çalışma alanlarından olarak kökeni Antik Yunan’a kadar dayanır. Özellikle iktisadî ve beşerî yapının Avrupa’da Rönesans ve Reform ile hızla dönüşmesi sonucu Aydınlanma sonrasında Kilise ve onun kurumlarından bağımsız, yeni düzene uygun bir ahlak ve toplum inşası sırasında felsefî çalışmalar toplum üzerine odaklanır. Sosyoloji bu çalışmaların sistematik olarak sürdürülmesini amaçlayan bir disiplin olarak bugün karşımıza çıkar. Bu anlamda, insanın doğal halinden toplumsal hale nasıl geçtiği, insanların bir arada yaşarken ortaya çıkacak ahlakî ve hukukî kuralların temellerini, iktisadî ilişkilerin toplum yapısını nasıl belirledikleri, tarihsel süreç içinde toplumun hangi yasalara göre dönüşüp değiştiği, görsel ve işitsel araçların toplumsal algı ve eğilimleri ne şekilde etkilediği gibi geniş yelpazede sorunlarla ilgilenir.