Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Neden İstinye Psikoloji ?

 • Bölümümüzün akademik kadrosu ODTÜ, Liverpool, Ege üniversitesi gibi seçkin üniversitelerden psikoloji doktorasına sahip, bilimsel üretkenliği ve eğitim becerileri yüksek ve genç bir kadrodur. Sosyal, Politik, Klinik, Çevre ve Kişilik Psikolojisi konularında uzmanlaşmış olan kadromuz psikolojinin daha farklı alt alanlarında uzmanlaşmış akademisyenlerle genişleyecektir.
 • İngilizce ve Türkçe Bölüm müfredatlarımız, Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Lisans Programı Akreditasyon kriterleri temel alınarak hazırlanmış olup, nitelikli bir Psikoloji Lisans eğitiminin tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.
 • Bölüm müfredatları kapsamında staj zorunlu tutulmamakla birlikte başarılı ve motive öğrencilerimize başta üniversitemiz bünyesindeki Medical Park ve Liv Hospital zincirlerinin 25 yıllık birikim ve kurulu sistemi olmak üzere her türlü imkan değerlendirilerek öğrencilerimize ilgi alanlarına göre staj yapma ve deneyim kazanma fırsatı sunulabilecektir.
 • Psikoloji bölümü bünyesinde kullanılacak olan İstatistik ve Gözlem Görüşme Laboratuvarları öğrencilerimize uygulamalı eğitim olanağı sunacaktır. İstinye Üniversitesi iyi teorik eğitimi sağlayacak nitelikli akademisyenlerin yanı sıra, uygulamalı eğitim ve araştırmaları destekleyecek yatırımlar yapmakta olup uzun vadede bölüm çalışmalarımız için yeni laboratuvarlar açılabilecektir.
 • Bölüm programımızdaki bağımsız araştırma dersi kapsamında öğrencilerimiz araştırma yapma ve isterlerse araştırmalarını yayına dönüştürme imkanı bulacaklardır.
 • Bölüm programımızda yürütülen "Gönüllü Araştırma Deneyimi Programı" ile öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca alacakları bazı bölüm derslerinde, bölüm öğretim üyelerince yürütülen araştırmalara katılarak başarı notlarını yükseltebileceklerdir. Ayrıca öğrencilerimiz bu program sayesinde Psikoloji Bilimi'nde kullanılan çeşitli araştırma yöntemleri ve uygulama süreçlerini hem araştırmacı/deneyici/görüşmeci/gözlemci hem de katılımcı/danışan perspektifinden anlayabileceklerdir. Bu program, “İnsan Araştırmalarında Öğrenci Katılımcılara Ders Kapsamında Ek Puan Verilmesi”ne yönelik Türk Psikologlar Derneği Etik Kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.
 • Türkçe bölüm kontenjanlarımız 7 kişi tam burslu, 32 kişi %25 indirimli ve 31 kişi ücretli olarak belirlenmiştir.
 • Türkçe bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir ve İngilizce Hazırlık eğitimi yoktur. Psikoloji eğitimi için gereken İngilizce dil eğitimi, 4 senelik lisans programına yerleştirilmiştir. Dolayısıyla öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca dil derslerine yönelirlerse akademik seviyede İngilizce ile, hazırlık sınıfı okumaksızın, 4 senede mezun olabileceklerdir.
 • İngilizce programımızda ise 1 senelik Hazırlık eğitimi mevcuttur.
 • İngilizce bölüm kontenjanlarımız 6 kişi tam burslu, 29 kişi %25 indirimli ve 25 kişi ücretli olarak belirlenmiştir.
 • Önümüzdeki yıllarda açılabilecek olan yüksek lisans programlarımız üzerine çalışmalarımız şimdiden başlamıştır. Bilimsel araştırma ve uzmanlık eğitimi alanındaki bu gelişmelerle bölümümüz gelişirken, mezunlarımız yine kendi üniversitemiz bünyesinde uzmanlık eğitimlerine devam edebileceklerdir.

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ