Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Bölüm Hakkında

Prof. Dr. Margorit Rita Krespi

Prof. Dr. Margorit Rita Krespi
Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 2017 yılında kurulmuştur. 2017-2018 öğretim yılında ilk öğrencilerini alan bölümümüz, genç ve dinamik akademik kadrosu ile eğitim hayatına devam etmektedir. Akademik kadromuz uluslararası geçerlikte üniversitelerden mezun, Sosyal, Politik, Klinik ve Kişilik Psikolojisi gibi psikolojinin temel ve gelişmekte olan alanlarında uzmanlaşmış, nitelikli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel üretkenliği yüksek araştırmacılardır. Kadromuzun ilerleyen yıllarda daha farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyenlerle büyümesi planlanmaktadır.

İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü, psikolojinin bilimsel ve uygulamalı alanlarında lider bir bölüm olmayı hedeflemektedir. Bölümümüz, psikoloji bilimine anlamlı katkılar sağlayan araştırmacılar ve günlük yaşamdaki önemli sorunlara yaratıcı çözümler bulabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, araştırmalarının yanı sıra uygulama alanında deneyimli akademisyenleri ile öğrencilerine, disiplinler arası bilimsel araştırmaları ve pratik uygulama olanakları sunmaya öncelik vermektedir.

Hedefimiz, önümüzdeki 10 yıl içinde, yürütülen bilimsel çalışmalarla ses getiren, dünya çapında başarılara imza atmış, psikolojinin yüksek etik standartlar çerçevesinde uygulandığı bir bölüm olmaktır. Mezunlarımızın, nitelikli pozisyonlara yerleşmelerini ve profesyonel yaşantılarında göze çarpan performanslar sergileyecek düzeye ulaşmalarını sağlamak temel amacımızdır.

İstinye Üniversitesi Psikoloji lisans programı çerçevesinde öğrencilerin;

  • İnsan davranışlarının altında yatan zihinsel yapı ve süreçleri ve bu bilgilere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri öğrenmesi,
  • İnsan davranışı ile ilgili bilimsel çıkarımları değerlendirmek için gerekli eleştirel düşünme kabiliyetini kazanması,
  • Bilimsel ilkeleri gerçek yaşam olaylarına uyarlama becerilerini geliştirmesi,
  • Psikolojinin alt alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahip olması,
  • Güncel psikoloji yazınını takip etme alışkanlığını kazanmış olması,
  • Bilimsel araştırma yöntemleri ile psikolojinin sorduğu soruları cevaplayabilmesi,
  • İlgi alanlarıyla ilgili araştırma ve saha çalışmalara katılarak deneyim sahibi olması,
  • Uygulamalı alanlarda (örn. klinik, eğitim, adli, endüstriyel, vb.) kariyer sahibi olmalarını sağlayacak temel pratik yetenekleri edinmeleri amaçlanmaktadır.

Psikoloji lisans programı mezunları kamu sektöründe ve özel sektörde istihdam edilmektedirler. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜBİTAK, gibi kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bunlara ilaveten çeşitli vakıflarda, stratejik araştırma merkezlerinde, özel hastane, okul ve eğitim merkezlerinde çalışabilmekte veya uzmanlaşmalarına göre bireysel girişimlerde bulunabilmektedirler. Küreselleşen dünyada ve gelişmekte olan ülkemizde psikoloji uzmanlarına olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Dolayısıyla, yabancı dil bilen ve alanında uzman psikolog kadrolarına olan talep kamudan, eğitim kurumlarına, endüstriden ve sağlık kuruluşlarına kadar artarak devam etmektedir.

Psikoloji Bölümü İletişim No:
0850 283 66 33