Faculty of Art and Science

Academic Members

Ahmet Atilla Şentürk

Ahmet Atilla Şentürk,  Prof.

CV
Faculty Member

1980’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olarak Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına asistan girdi ve 1987’de Başlangıçtan XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler konulu doktora tezini bitirdi. 1991-1993 akademik yıllarında A.B.D., Ohio State Üniversitesi’nde “Near Eastern Languages and Literatures” bölümünde Daily Life in the Ottoman Empire in Light of Literary Texts konulu disertasyonla misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İstanbul Üniversitesinde 1993’te doçent 1999’da profesör olarak edebiyat tarihi, metin şerhi, metin tamiri ve edebî metinler ışığında toplum hayatı konularında dersler verip kitaplar yayımladı. Eserlerinden bazıları: Yahyâ Beğ'in Şehzade Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî Hicviyesi (Enderun Kitabevi, 1998); Osmanlı Şiiri Antolojisi, (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1999); Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Dergâh Yayıncılık, İstanbul 2007) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 2010’da emekli olan Şentürk 2016’da Osmanlı Edebiyatı Araştırmaları Merkezi OSEDAM’ı kurarak üzerinde çalıştığı eseri Osmanlı Şiiri Kılavuzu’nu yayımlamaya başladı.

Main Areas: Klasik Türk Edebiyatı,  Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, 

2019 - Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’xxın Hayatı ve Eserleri
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], 2(1), 1-46.
2015 - Manzum Metinler Işığında bir Kalender Dervişinin Profili
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Turkish Studies, 10(8), 141-220.
2012 - Osmanlı Şiirinde İstanbul un Fethi
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Dil ve Edebiyat, 16-20.
2011 - Taşlıcalı Yahya Bey
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Dil ve Edebiyat, 26-41.
2011 - Halkın Şiiri mi Yüksek Zümrenin Şiiri mi Model Bir Şair Zâtî
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Dil ve Edebiyat, 22-30.
2011 - Fatih Dönemi Şairlerinden Molla Aşkî
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Journal of Turkish Studies, 35(1), 239-252.
2008 - Eski Türk Edebiyatının Temel Taşları Dîvânlar
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Kültür Bakanlığı E-Kitap Projesi,
2008 - Mesnevîlerin Doğuşu ve Türk Edebiyatındaki Gelişmesi
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Kültür Bakanlığı E-Kitap Projesi,
2005 - Reddedilen Mirasın Zor Anahtarı Divan Şiiri 2
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Yasak Meyve, 34-52.
2004 - Osmanlı Şiirinde Aşk a Dair
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Doğu Batı, 55-68.
1995 - Klasik Osmanlı Edebiyatında Tipler I Rakîb
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Osmanlı Araştırmaları Dergisi The Journal of Ottoman Studies, 15(), 1-91.
1995 - Divan Edebiyatı Yeniden Keşfediliyor
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Dergâh, 12-13.
1995 - Ali Nihad Tarlan ın Fuzûlî Dîvânı Şerhi ne Dair
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Bir, 261-275.
1994 - Osmanlı Edebiyatında Felekler Seyyâre ve Sâbiteler Burçlar
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Türk Dünyası Araştırmaları, 131-180.
1993 - Klasik Osmanlı Edebiyatı Işığında Eski Âdetler ve Günlük Hayattan Sahneler II
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Türk Dili, 221-223.
1993 - Osmanlı Şairlerinin Gözlemciliği ve Klasik Edebiyatımızda Realiteye Dair
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Dergâh, 8-10.
1993 - Cinânî nin Cilâü l kulûb u Hakkında
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Tarih ve Toplum, 19(114), 381-384.
1993 - Şeyhoğlu Mustafa Hurşîd nâme Hurşîd u Ferahşâd nşr Hüseyin Ayan tenkid ve tanıtım
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 26(), 355-367.
1993 - Klasik Osmanlı Edebiyatı Işığında Eski Âdetler ve Günlük Hayattan Sahneler I
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Türk Dili, 174-188.
1991 - Yanlış Bir Kitap Daha Tarih ve Toplum Aralık 1991 c XVI nr 96 s 59 64
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Tarih ve Toplum, 16(96), 59-64.
1990 - Zâtî nin Bir Gazeli ve Düşündürdükleri
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA. Türk Dili, 78-82.
Osmanlı Şiiri Kılavuzu c.IV (Ebabil-Efsûn)
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-77603-2-4
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Molla Aşkî Dîvânı
2012 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789750821370
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA, BOŞDURMAZ NURCAN
Osmanlı Şiiri Kılavuzu c.III (Dâbbe-Düzgün)
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-46357-2-6
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Ahmed Paşa nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler
1994 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN:975-7658-21-8
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Üniversiteler için Eski Türk Edebiyatı Tarihi
2004 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-6611-82-0
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA,KARTAL AHMET
Türk Dünyasınan Ulu Çınarı Mertol Tulum Kitabı, İstanbul 2017, s.13-57
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5227-95-1
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Şiiri Kılavuzu c.I (Âb-Azrail)
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-66259-1-6
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Şiiri Kılavuzu c.II (Bâb-Çüst eri)
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-66259-2-3
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Eski Türk Edebiyatı Tarihi Metinleri
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-995-17226
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA,KARTAL AHMET
Eski Türk Edebiyatı Tarihi
2007 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 078-975-995-353-3
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA,KARTAL AHMET
Rakîb e Dair
1995 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7658-21-9
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Yahyâ Beğ in Şehzade Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî Hicviyesi
1998 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7658-23-5
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
M. Ali Tanyeri’nin Anısına Makaleler
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-7737-70-4
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Yücel Dağlı Anısına
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-88909-2-3
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Türk Edebiyatı Tarihi
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789751732927
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Victoria R Holbrook a Armağan
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9799758859437
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
XVI Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler
2002 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-732-122-2
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Şiiri Antolojisi
1999 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-08-0163-6
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Necâtî Beğ in Sultan Beyazıd Medhiyesi ve Birkaç Gazeli Hakkında Notlar
1995 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7658-20-0
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Sûfî yahut Zâhid Hakkında
1996 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7658-22-7
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Temel Türkçe Sözlük Kamus ı Türkî
1986 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Tâhir ül Mevlevî Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemeleri
1991 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Tâhir ül Mevlevî Hayatı ve Eserleri
1991 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA