Faculty of Art and Science

Academic Members

Mehmet Güneş

Mehmet Güneş,  Assoc. Prof.

Öğretim Üyesi

1979’da Ünye’de doğdu, ortaöğrenimini Ünye İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde (2000); Yüksek Lisans (2004) ve Doktora (2009) eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde tamamladı. Haziran 2013’te doçent oldu. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak da çalışan Mehmet Güneş, Haziran 2003’ten itibaren Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyal Meseleler Karşısında Aka Gündüz, Servet-i Fünun’dan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Manzum Hikâye, İsmail Safa Mülâhazât-ı Edebiyye (Hazırlayan), Sabahattin Ali’nin Eserlerinin Kaynakları Roman, Hikâye ve Şiirlerinde Biyografik Unsurlar, Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Şehir adlı kitapların yazarı olan Mehmet Güneş’in Türkiyat Araştırmaları, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Yeni Türk Edebiyatı, Erdem, TYB Akademi, Dergâh, Türk Edebiyatı, Granada, Turkish Studies vb. dergilerde akademik yayınları bulunmaktadır.