Faculty of Art and Science

Academic Members

Mustafa Koç

Mustafa Koç,  Prof.

CV
Öğretim Üyesi

1969'da Kayseri'de doğdu. Liseyi orada; lisans, yüksek lisans ve doktorayı İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Osmanlı Türkçesi, İstanbul Türkçesi, yapma diller, tıp tarihi, İstanbul tarihi, tasavvuf ve sözlük metinleri üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Main Areas: Türk Dili, 

2019 - Nurettin Artam ve Havuzbaşı Kadiri Tekkesi I
KOÇ MUSTAFA. Dergah,
2019 - Nurettin Artam ve Havuzbaşı Kadiri Tekkesi II
KOÇ MUSTAFA. Dergah,
2018 - Şeyhülislam Musa Kazım
KOÇ MUSTAFA. Dergah,
2018 - Neyzen Tevfik II
KOÇ MUSTAFA. Dergah,
2018 - Neyzen Tevfik I
KOÇ MUSTAFA. Dergah,
2017 - Kubbe Tekkesi
KOÇ MUSTAFA. Dergah,
2006 - Kahire Mevlevihaneleri
KOÇ MUSTAFA. Sanat Tarihi Araştırmaları, 99-110.
2005 - Pedanius Dioscorides’in Hyles Iatrikes’i, Andrea Matthioli’nin Materia Medica’sı ve Türkçe Çevirisi Kitâbu’n-Nebât’ta Bitkisel Yemek Kültürü
KOÇ MUSTAFA. Yemek ve Kültür, 126-137.
2005 - Faruk Nafiz Çamlıbel’e Edebiyatçı Dostlarından Bir Demet Mektup
KOÇ MUSTAFA. Ada Dergisi, 42-48.
2005 - Abdülhak Şinasi Hisar - Şehir Notları - Paris ve Diğerleri
KOÇ MUSTAFA. Kitap-lık, 87-115.
2003 - Yahya Kemal’in Temrinleri
KOÇ MUSTAFA. Kitap-lık, 14-17.
2003 - Faruk Nafiz Çamlıbel’e Mektuplar
KOÇ MUSTAFA. Kitap-lık, 84-94.
2003 - Faruk Nafiz Çamlıbel
KOÇ MUSTAFA. Kitap-lık, 82-93.
1999 - Osmanlıda Esperanto - İlk Yapma Dil Bâleybelen, İlk Yapma Dilin Kurucusu Muhyî-Gülşenî
KOÇ MUSTAFA. Osmanlı(Kültür Sanat), 463-467.
1999 - Osmanlı Divan Şiirinde İçerik ve Yapının Modern Edebiyata Yansımaları Üzerine
KOÇ MUSTAFA. Kitap-lık, 191-197.
1999 - Bazı Arapça Yapıların Türkçe Söz Diziminde Kullanılış Değerleri
KOÇ MUSTAFA. Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, 1(1), 145-150.
Tahbizü’l-Mathun: el-Kanun Fi’t-Tıb Tercümesi(6 cilt)
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9751740113
KOÇ MUSTAFA,TANRIVERDİ EYYÜP
Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşeni
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9751737199
KOÇ MUSTAFA,TANRIVERDİ EYYÜP
Tercüme-i Hiyel
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9751737403
KOÇ MUSTAFA,FAZLIOĞLU İHSAN
Nuru’xxl-Furkan Fi Şerhi’xxl-Kur’xxan(2 cilt)
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9751737847
KOÇ MUSTAFA,TANRIVERDİ EYYÜP
Ahlâk-ı Alâî
2007 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9751737304
KOÇ MUSTAFA
Persenk ve Persenk Açıklaması
2007 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9944903042
KOÇ MUSTAFA
Reşehât-ı Muhyi (Reşehât-ı Aynü’l-Hayât Tercümesi)
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9751737205
KOÇ MUSTAFA,TANRIVERDİ EYYÜP
Vankulu Lügati(2 cilt)
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-17-3798-4
KOÇ MUSTAFA,TANRIVERDİ EYYÜP
Aşçı İbrahim Dede Aşçı Dede’nin Hatıraları(4 cilt)
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9756403983
KOÇ MUSTAFA,TANRIVERDİ EYYÜP
El-Okyanusu’l-Basit Fi Tercemeti’l-Kamüsi’l (6 Cilt)
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9751736659
KOÇ MUSTAFA,TANRIVERDİ EYYÜP
Mesirü Umumi’l-Muvahhidin Şerh ü Terceme-i Kitab-ı İhyau Ulumi’d-Din (9 cilt)
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-17-3772-4
KOÇ MUSTAFA,TANRIVERDİ EYYÜP
Tuhfe-i Hattâtîn
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 6055245078
KOÇ MUSTAFA
Bâleybelen İlk Yapma Dil
2005 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9758740351
KOÇ MUSTAFA