Faculty of Art and Science

Academic Members

Abdulkadir Emeksiz

Abdulkadir Emeksiz,  Prof.

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ, 1972 yılında Konya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Hatay’da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitapların Açıklamalı Bibliyografyası konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Mânileri konulu tezini savunarak 29 Mayıs 2003 tarihinde doktor unvanı aldı. 2005 yılında öğretim üyesi, 2011’de Halkbilimi sahasında doçent ve 2016’da ise Profesör olarak atandı. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmaktadır. Abdulkadir Emeksiz, yurtiçi ve yurtdışında birçok söyleşi, sempozyum, kongre, çalıştay ve konferansa katılarak bildiriler, makaleler vb. araştırmalar ortaya koymuştur. Yarın, Anadolu’dan Bir Ses, ÇETO gibi süreli yayımlarda yazılar yayımlamıştır. Orta Oyunu Kitabı, İstanbul Mânileri, Bir İstanbul Kahramanı Bekri Mustafa, Dede Korkut’un Paltosu, Emeksiz’in kitaplarından bazılarıdır. Kültür, anonim edebiyat, mizah, geleneksel tiyatro ve İstanbul folkloru ağırlıklı olmak üzere çalışmalarını sürdüren Emeksiz, İstanbul Üniversitesi bünyesinde Anabilim Dalı başkanlığı, Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Öğrenci Kültür Merkezi Müdürlüğü görevlerine devam etmektedir. UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeliği de dâhil olmak üzere çok sayıda resmi kurumda ve sivil toplum kuruluşunda üye olarak İLESAM, Türkiye Yazarlar Birliği vb. kuruluşlarda da yönetim kurullarında bulunarak faaliyetler yürütmektedir. 2012 yılında Avrupa Komisyonu ve Europa Nostra tarafından, Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri’nde “AB Kültürel Mirası” jüri özel ödülüne layık görülen “İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi” halk kültürü danışmanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın envanter projesi, TRT kültür programları danışmanlıkları başta olmak üzere kültür alanında danışmanlıklar yapmış ve yapmaktadır. Kültür ekonomisi ve İstanbul kültürü konularında doktora tezleri yönetmektedir.