Faculty of Art and Science

Academic Members

Mustafa Özkan

Mustafa Özkan,  Prof.

CV
Öğretim Üyesi

1957’de Serdar’da (Osmaniye) doğdu. İlkokulu köyde, ortaokulu Osmaniye’de, liseyi Adana Karşıyaka Lisesi’nde okudu. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. Haziran 1977’de Fakülteden mezun oldu. Fakülteden mezuniyetinin ardından Ağustos 1977’de Bursa İmam-Hatip Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Bu görevine devam ederken 1977-1978 ders yılında Fakülteye “doktora öğrencisi” olarak yeniden kaydoldu. Aralık 1977’de ise İstanbul Gültepe Teknik Lisesi’ne “edebiyat öğretmeni” olarak naklen tayin edildi. Edebiyat hocalığına devam ederken bir yandan da doktora çalışmalarıma devam etti. Temmuz 1980’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Filolojisi Kürsüsüne asistan olarak girdi ve akademik hayata atıldı. 1Mart 1983-1Temmuz 1983 arasında Menemen-İzmir’de kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirdi. Ekim 1983’te Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ülgen Aydan ile evlendi. Kasım 1984’te doktora çalışmalarını tamamladı ve ilgili sınavları vererek -PEKİYİ- derece ile “edebiyat doktoru” (Ph. D.) unvanını aldı. 12.10.1988 tarihinde Yeni Türk Dili Anabilim Dalı’nda Üniversite Doçenti unvanını aldı. Şubat 1995’te profesörlüğe yükseltildi. Eylül 2016’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. İngilizce (iyi), Arapça (orta) , Farsça (orta) dillerini bilmektedir.