Faculty of Art and Science

Academic Members

Seda  Kurt

Seda Kurt,  Research Asst.

CV
Research Assistant

Seda Kurt received her BA in Turkish Language and Literature from Istanbul University in 2013 and her MA in Turkish Language and Literature from the Istanbul University Institute of Social Sciences with “Destâvîz-i Dâniş ( Yavuz Sultan Selîm Dîvânı'nın Şerhi ) Tenkitli Metin ve İnceleme ( s. 180 - 366 )”. In the same year, she started her Ph.D. at Yıldız Technical University, Institute of Social Sciences, Department of Turkish Language and Literature. Her postgraduate education is supported by TÜBİTAK.

Research Area: Ottoman Turkish, Old Turkish Literature

Main Areas: Klasik Türk Edebiyatı,  Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, 

2020 - On Dokuzuncu Yüzyılda Kaleme Alınan İki Makâmât-ı Harîrî Tercümesi: Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi ve Ahmed Hamdi Şirvânî’nin Makâme-i Şîrâziyye’yi Tercümelerinin Mukayesesi
AYDIN SEDA. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 60(1), 57-70.
2019 - SULTAN-ŞAİR OLARAK YAVUZ SULTAN SELÎM
AYDIN SEDA. TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, 469-484.
2019 - ŞERH-İ DÎVÂN-I SULTAN SELÎM-İ EVVEL
AYDIN SEDA,TERZİ BEYZA. TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, 327-338.
2019 - Şerh-i Dîvân-ı Sultan Selîm-i Evvel
TERZİ BEYZA,AYDIN SEDA. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 327-338.