Faculty of Art and Science

Academic Members

Feyzi  Çimen

Feyzi Çimen,  Dr.

CV
Faculty Member

Main Areas: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,  Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları , 

ÇİMEN FEYZİ. (2018), ÖZBEKÇE HÂL EKLERİNİN FİİLLERE BAĞLANMA DURUMLARI, TURKISH STUDIES, 467-493.
ÇİMEN FEYZİ. (2016), “Çağatayca Bir Hayvan Adı Üzerine Etimolojik Bir Deneme”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 73-80.
ÇİMEN FEYZİ,Nizam Ali. (2016), “Türkoloji Çalışmaları İçin Sözlük-Dizin Oluşturmada Yeni Bir Bilgisayar Programı: dİZici”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 81-99.
ÇİMEN FEYZİ. (2015), Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümeleri, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, KOCAV (Kültür Ocağı Vakfı), 237-260.
ÇİMEN FEYZİ. (2013), “Dîvânü Lügâti’t-Türk Üzerine İlk Dizin: Dîvân Anahtarı ve Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın İlmî Kişiliği”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 136-151.
ÇİMEN FEYZİ. (2013), Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu, 5-6 Kasım 2012, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 402-404.
ÇİMEN FEYZİ. (2013), “Molla Muhammed Timur’un Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 85-99.
ÇİMEN FEYZİ. (2011), Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık,Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269., TÜRKİYAT MECMUASI, 21(1 (2011)), 443-448.
ÇİMEN FEYZİ (2017), "A’mâk-ı Hayal", "Türkçe", Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı, Kitap Tercümesi
ÇİMEN FEYZİ (2016), "Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildiri Kitabı", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Dilbilimi, Bilimsel Kitap
ÇİMEN FEYZİ (2009), "Beden Kitabı", "Türkçe", Filoloji Temel Alanı->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Bilimsel Kitap