Faculty of Art and Science

Academic Members

Feyzi  Çimen

Feyzi Çimen,  Dr.

CV
Faculty Member

He was born in Ünye, Ordu. He completed his primary school education in Ünye. He completed his secondary education in Samsun in 2001. He completed his undergraduate education in 2005 at Ankara University, Faculty of Language, History and Geography. He completed his master's degree in 2006 at Sakarya University. She completed her master's degree in Fatih University with a dissertation titled enz Valenz in Uzbek Turkish 2009 in 2009. He completed his doctoral dissertation at Istanbul University, entitled ”Translation of Mullah Muhammad Timur by Chagatai Kelile and Dimne 201 in 2015. He took part in cataloging rare works of Yenikapı Mevlevihanesi (2011). He took part in the organizing committee of the Western Ambassadors of International Turkish Symposium organized in cooperation with the Turkish Language Association and was among the presenters. Between 2010-2012, he worked as an instructor in teaching Turkish to foreigners. UZEM prepared the curriculum of Turkish language courses. He taught Turkish language and Ottoman language in various municipalities and universities. In 2016, he became a faculty member (Dr. Lecturer). As a guest lecturer at Ahmet Yesevi University in Kazakhstan and Manas University in Kyrgyzstan within the scope of Civilization Bridges Project from Past to Present. His scientific articles have been published in various national and international journals. He presented papers at various national and international symposiums. He worked as a referees in Türkiyat Mecmuası Magazine and as a person in various story and story competitions. Turkey Turkish, Modern Turkish Languages and Literature, Linguistics, teaching Turkish to foreigners, Lawn who are interested in issues such as Ottoman, English, Uzbek, Uyghur, Chagatai, Ottoman Turkish, Kazakh, Arabic (beginner level), Russian (beginner level), Persian (starting level ).

Research Area: Chaghatay , Turkey Turkish, Ottoman Turkish

Main Areas: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,  Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları , 

ÇİMEN FEYZİ. (2020), Çağatayca Sıra Dışı Bir Hâl Eki Kullanımı, Turkish Studies - Language and Literature, 107-120.
ÇİMEN FEYZİ. (2018), ÖZBEKÇE HÂL EKLERİNİN FİİLLERE BAĞLANMA DURUMLARI, TURKISH STUDIES, 467-493.
ÇİMEN FEYZİ. (2016), “Çağatayca Bir Hayvan Adı Üzerine Etimolojik Bir Deneme”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 73-80.
ÇİMEN FEYZİ,Nizam Ali. (2016), “Türkoloji Çalışmaları İçin Sözlük-Dizin Oluşturmada Yeni Bir Bilgisayar Programı: dİZici”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 81-99.
ÇİMEN FEYZİ. (2015), Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümeleri, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, KOCAV (Kültür Ocağı Vakfı), 237-260.
ÇİMEN FEYZİ. (2013), “Dîvânü Lügâti’t-Türk Üzerine İlk Dizin: Dîvân Anahtarı ve Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın İlmî Kişiliği”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 136-151.
ÇİMEN FEYZİ. (2013), Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu, 5-6 Kasım 2012, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 402-404.
ÇİMEN FEYZİ. (2013), “Molla Muhammed Timur’un Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi”, FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 85-99.
ÇİMEN FEYZİ. (2011), Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık,Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269., TÜRKİYAT MECMUASI, 21(1 (2011)), 443-448.
A’mâk-ı Hayal
ÇİMEN FEYZİ (2017), "Türkçe", Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı, Kitap Tercümesi
Cemal Aksu Armağanı
ÇİMEN FEYZİ (2020), "Türkçe", Filoloji Temel Alanı->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildiri Kitabı
ÇİMEN FEYZİ (2016), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Dilbilimi, Bilimsel Kitap
Beden Kitabı
ÇİMEN FEYZİ (2009), "Türkçe", Filoloji Temel Alanı->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Bilimsel Kitap