Faculty of Art and Science

Academic Members

Feyzi  Çimen

Feyzi Çimen,  Dr.

CV
Faculty Member

He was born in Ünye, Ordu. He completed his primary school education in Ünye. He completed his secondary education in Samsun in 2001. He completed his undergraduate education in 2005 at Ankara University, Faculty of Language, History and Geography. He completed his master's degree in 2006 at Sakarya University. She completed her master's degree in Fatih University with a dissertation titled enz Valenz in Uzbek Turkish 2009 in 2009. He completed his doctoral dissertation at Istanbul University, entitled ”Translation of Mullah Muhammad Timur by Chagatai Kelile and Dimne 201 in 2015. He took part in cataloging rare works of Yenikapı Mevlevihanesi (2011). He took part in the organizing committee of the Western Ambassadors of International Turkish Symposium organized in cooperation with the Turkish Language Association and was among the presenters. Between 2010-2012, he worked as an instructor in teaching Turkish to foreigners. UZEM prepared the curriculum of Turkish language courses. He taught Turkish language and Ottoman language in various municipalities and universities. In 2016, he became a faculty member (Dr. Lecturer). As a guest lecturer at Ahmet Yesevi University in Kazakhstan and Manas University in Kyrgyzstan within the scope of Civilization Bridges Project from Past to Present. His scientific articles have been published in various national and international journals. He presented papers at various national and international symposiums. He worked as a referees in Türkiyat Mecmuası Magazine and as a person in various story and story competitions. Turkey Turkish, Modern Turkish Languages and Literature, Linguistics, teaching Turkish to foreigners, Lawn who are interested in issues such as Ottoman, English, Uzbek, Uyghur, Chagatai, Ottoman Turkish, Kazakh, Arabic (beginner level), Russian (beginner level), Persian (starting level ).

Research Area: Chaghatay , Turkey Turkish, Ottoman Turkish

Main Areas: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,  Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları , 

2020 - Çağatayca Sıra Dışı Bir Hâl Eki Kullanımı
ÇİMEN FEYZİ. Turkish Studies - Language and Literature, 107-120.
2018 - ÖZBEKÇE HÂL EKLERİNİN FİİLLERE BAĞLANMA DURUMLARI
ÇİMEN FEYZİ. TURKISH STUDIES, 467-493.
2016 - “Çağatayca Bir Hayvan Adı Üzerine Etimolojik Bir Deneme”
ÇİMEN FEYZİ. FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 73-80.
2016 - “Türkoloji Çalışmaları İçin Sözlük-Dizin Oluşturmada Yeni Bir Bilgisayar Programı: dİZici”
ÇİMEN FEYZİ,Nizam Ali. FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 81-99.
2015 - Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümeleri
ÇİMEN FEYZİ. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, KOCAV (Kültür Ocağı Vakfı), 237-260.
2013 - “Dîvânü Lügâti’t-Türk Üzerine İlk Dizin: Dîvân Anahtarı ve Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın İlmî Kişiliği”
ÇİMEN FEYZİ. FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 136-151.
2013 - Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu, 5-6 Kasım 2012, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul
ÇİMEN FEYZİ. FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 402-404.
2013 - “Molla Muhammed Timur’un Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi”
ÇİMEN FEYZİ. FSVU İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 85-99.
2011 - Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık,Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269.
ÇİMEN FEYZİ. TÜRKİYAT MECMUASI, 21(1 (2011)), 443-448.
A’mâk-ı Hayal
2017 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-605-2021-16-3
ÇİMEN FEYZİ
Cemal Aksu Armağanı
2020 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN:
ÇİMEN FEYZİ
Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildiri Kitabı
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-16-3210-4
ÇİMEN FEYZİ
Beden Kitabı
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4208-31-9
ÇİMEN FEYZİ