Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ebru Thwaites Diken,
Bölüm Başkanı

Sosyoloji Nedir?
İnsanlar neden isyan ederler? Tüketimin arzular ve ihtiyaçlarla ilişkisi nedir? Yoksulluk kaçınılmaz mıdır? Toplumsal cinsiyet kimlikleri nasıl oluşur? Hizmet sektöründe emek denetimi nasıl sağlanır? İnsanlar neden otoriteye itaatten haz alırlar? Medya modern toplumlarda bilgi – iktidar ilişkisini nasıl dönüştürür? Eğitim küreselleşiyor mu?
Günümüzün akışkan toplumlarında bu soruların kolay cevapları yok. Sosyolojik bakış bu soruların sosyal ve tarihsel bir bağlam içinde ortaya çıktığını anlamamızı sağlar. Toplumsal eşitsizlikler doğal olarak değil, güç ve iktidar ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkarlar. Sosyoloji bizi genel geçer bilgileri sorgulamaya davet ederek başka bir toplumun inşasını hayal etmeyi mümkün kılar. Sosyoloji bir zanaattir, insanları ve toplumları dönüştürür. Disiplinin amacı, toplumsal değişim ve dönüşümleri yerel ve küresel düzeyde, eleştirel bir şekilde inceleyebilmek, toplumsal sorunlara çözüm üretebilecek sosyal, siyasal ve kültürel politikalara bilimsel katkı sunmaktır.


Nasıl Öğrenilir?
Bu çerçevede sosyoloji eğitiminin amacı öğrencilerin ırkçılık, yoksulluk, göç ve benzeri konularda sadece kitaplarda ve makalelerde yer alan akademik tartışmaları ve araştırma bulgularını öğrenmeleri değildir. Biz güncel ve disiplinin sınırlarını tanımlamaya yönelik tartışmaları takip ediyoruz. Zira toplumsal olguların nasıl tartışıldığı tartışmanın çerçevesinin nasıl ve kimler tarafından kurulduğuna bağlıdır. Bu nedenle sosyoloji öğrenimi disiplinin kendi gelişimine ve sınırlarına dair bir refleksiyonu gerektirir. Ayrıca, her toplumsal olgu belli bir sosyal bağlam içinde ortaya çıktığı ve içinde bulunduğu ilişkiler ağı içinde anlamlı olduğundan, tarih, edebiyat, ekonomi, siyaset gibi farklı alanlarda edinilen genel kültür öğrencilerin ‘sosyolojik tahayyül’lerini geliştirmeleri için çok önemlidir. Biz öğrencilerin sosyolojik tahayyüllerini geliştirebilecekleri çok yönlü bir lisans programı sunuyoruz.

Neden İstinye Sosyoloji?
İstinye sosyolojinin en ayırt edici özellikleri lisans eğitimimizin sosyal teori alanına özel bir önem vermesi ve interdisipliner olmasıdır. Teorik yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri hakkında sağlam bir altyapı oluşturmak akademik kariyer yapmak üzere lisansüstü programlara devam edecek öğrencilerimiz için bir avantaj sunar. Öğrencilerin lisans programının ilk yılından itibaren farklı konularda ders almaları da, farklı alanlarda nasıl sosyolojik sorular üretildiğini anlamaları açısından çok yararlıdır. Sosyolojiyi diğer disiplinlerle (sinema, edebiyat, ekonomi) kesiştiren seçmeli dersler mezun olduktan başka alanlarda çalışmak isteyen öğrencilere esneklik kazandırır. Bölümümüz yaşadığı topluma ilişkin bir ‘problemi’ olan, öğrenmeye açık, kavramsal ve eleştirel düşünebilen, öğrendiklerini farklı ortamlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Buna yönelik olarak, lisans programımız uluslar arası bir araştırma kültürüne sahip akademik kadromuz tarafından tasarlanmıştır. Bölümümüze verilen 60 kişilik kontenjanın 6’sı tam burslu, 54’ü yarım bursludur.

Mezunların Kariyer Seçenekleri
Sosyoloji mezunları kamu ve sivil toplum kuruluşları, şirketler, medya, sosyal hizmet, istatistik kurumları, siyasi partiler, reklam ve kamuoyu araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda formasyon alarak felsefe grubu öğretmenliği de yapabilirler.Sosyal Teori ve Görsel Kültür Araştırmaları

Sosyal teori ve Görsel Kültür Araştırmaları çalışma grubu İstinye Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün bünyesinde yer almakla birlikte, interdisipliner ve bu alanda çalışan akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefler. Modern toplumlarda iktidarın işleyişi görsel mekanizmalara dayalıdır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla görselleşen küresel kültür gündelik yaşamımızı etkisi altına almış, bellek, aidiyet, siyaset ve kent kurgularımızı derinden etkilemiştir. Bu bağlamda, görselliğin günümüz toplumsallığını kurucu ve gerçeklik algımızı belirleyici bir rolü vardır. Başta sinema olmak üzere, dijital kültür, sosyal medya, kent gibi görselleşmenin tanımladığı alanlarda eleştirel düşünce üretmeyi ve araştırma projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda düzenlenecek olan seminerlerden ilk ikisi Prof. Ayşegül Baykan ve Prof. İnci Eviner’in konuşmalarıyla başlayacaktır.   

 

‘İnci Eviner Retrospektif Sergisi, ‘Harem’
Konuşmacı: Prof. Dr. İnci Eviner
Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi

‘Kültürel Miras Kentleri ve Görsel Metalaşma’
Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşegül Baykan
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri BölümüGöç ve Kent Araştırmaları

Göç ve Kent Araştırmaları çalışma grubu da Sosyal Teori ve Görsel Kültür Araştırmaları çalışma grubu gibi İstinye Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün bünyesinde yer almakla birlikte, inter-disipliner bir bakış açısıyla çalışmayı hedeflemektedir. Kentler bugün sosyal bilim araştırmalarında en merkezi birimlerden biri haline gelmiştir. Sosyoloji, iletişim, siyaset, mimari, şehir planlama, ekonomi gibi pek çok disiplin kentsel olgu ve süreçlere odaklanmıştır. Türkiye açısından bakıldığında, kent-göç ilişkisi hep kritik bir ilişki olagelmişse de, son dönemde Suriye’den göçlerin kitleselliği nedeniyle kentlerde ortaya çıkan sorunlar, nefret söylemleri ve doğurduğu şiddet, üzerinde hassasiyetle durmayı gerektiren acil bir mesele halini almıştır. Sürecin çözümlenmesi kadar ortaya çıkan yakıcı sorunlara kalıcı çözümler üretmek de her geçen gün daha önemli hale gelmektedir.

Göç ve Kent Araştırmaları çalışma grubu, bu alanlarda bilgi üretilmesine, paylaşılmasına ve sorunların çözülmesine yönelik seminer ve çalıştaylar yapmayı, araştırma projeleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu etkinlikler dizisi Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel’in Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göçmen Profilinin Değişimi (İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) başlıklı konferansı ile başlayacaktır.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark