Akademik Kadro

Selvi Durmuş Erim Dr. Öğr. Üyesi
Moleküler Onkoloji

İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü'nden 2003 yılında mezun olduktan sonra, Top Master bursunu kazanarak Hollanda Groningen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek lisansına başlamış, 2009 yılında onur derecesi ile mezun olmuştur. Aynı yıl Hollanda Kanser Enstitüsü, Moleküler Onkoloji bölümü'nde doktora eğitimine başlamış, 2014 yılında Kanser Moleküler Biyolojisi ve Farmakolojisi alanında doktora derecesini almıştır. Mezun olduktan sonra aynı bölümde doktora sonrası araştırmalarına devam etmiştir. 2014 yılı sonunda Avrupa Birliği 7. Çerçeve kapsamında Tübitak/Marie Curie Actions tarafından desteklendiği 2236-Brain Circulation programı ile Türkiye'ye dönmüştür. 

Araştırma konuları: 

1) Kanserde moleküler hedeflemeyi amaçlayan (örn; immün sistem-kanser etkileşimleri) özgün ilaç geliştirme çalışmaları

2) İlaç taşıyıcı proteinler (ABC, OATP, OCT), CYP metabolizma enzim sistemleri ve kanser organoid modelleri ile hedefe yönelik anti-kanser tedavilerde etkinlik, direnç mekanizması ve toksisite değerlendirmelerini içermektedir. 

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark