Akademik Kadro

Nermin Gözükırmızı Prof. Dr.
Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Prof.Dr. Nermin Gözükırmızı 18 Haziran 1951 tarihinde İzmit’te doğmuştur. İlk ve orta okulu İzmit’te okuduktan sonra 1967 yılında Ankara Fen Lisesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Botanik-Zooloji Bölümüne kaydolarak 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Botanik ve Genetik Kürsüsü’nde başladığı “Bazı kimyasal madde ve ışınların Vicia faba L. üzerine etkileri” konulu doktora çalışmasını 1979 yılında tamamlamıştır. 1979-1980 yıllarında Houston Üniversitesi, ABD’de doktora sonrası çalışmalarını bitki doku kültürleri üzerine gerçekleştirmiştir. 1982 yılında Yard.Doç., 1985 yılında Doç. ve 1992 yılında Prof. ünvanını almıştır. 2003 yılından itibaren aynı Üniversitede yeni açılan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün kurulmasında aktif görev almıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünde Temel Genetik, Moleküler Genetik ve Populasyon Genetiği derslerini vermiştir. 1992-2006 yılları arasında TÜBİTAK Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsünde Bitki Biyoteknolojisi Danışmanı olarak görev yapmış ve stratejik Bitki Biyoteknolojisi Birimini kurmuştur. Çok sayıda Yurdumuz kökenli bitkinin doku kültürü ve gen transfer sistemlerini optimize eden bir grubun lideri olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Konu ile ilgili Uluslararası, Ulusal ve Endüstriyel projelere liderlik yapmıştır. Transgen teknolojisinin Yurdumuzda uygulanması ile ilgili çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı personeline genetik olarak değiştirilmiş organizmaların tanısı ile ilgili olarak TÜBİTAK tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerinde aktif görev almıştır. 21 yüksek lisans ve 20 doktora tezi yönetmiştir. Öğrencileri (Dr.Öğr.Üyesi, Doç.,Prof.) Türkiye ve diğer ülkelerde önemli bilimsel katkılar sağlamaktadırlar. Çalışmalarını yeni biyoteknolojik sistemlerin Yurdumuzda uygulamaya sokulması yönündeki çabalarla sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Moleküler Genetik, Transposonlar, Endogen retrovirüsler, Uzun kodlama yapmayan RNA’lar, Epigenetik, Bitki Biyoteknolojisi.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark