Akademik Kadro

Nazmiye YahnioğluProf. Dr.
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Prof. Dr. Nazmiye Yahnioğlu, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra sırasıyla, 1993 ve 1996 yıllarında YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora programlarını bitirmiştir. YTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü’nde, 1996-2001 yıları arasında Dr. Öğr. Üyesi; 2001-2006 yılları arasında Doç. Dr. ve 2006 yılından günümüze Prof. Dr. olarak çalışmış ve çalışmaktadır. Farklı yıllarda Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı ve Senatör olarak Üniversitenin yönetim faaliyetlerinde yer almış ve halen Matematik Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Mekanik Anabilim Dalı Başkanı görevini sürdürmektedir. Bilimsel çalışmaları genel olarak rijit cisimler mekaniği, özellikle kompozit malzemeler mekaniğine ait çeşitli iki ve üç boyutlu statik ve dinamik problemlerinin modellenmesi ve sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla sayısal çözümü olarak verilebilir. Bu alanda TÜBİTAK ve Üniversite destekli çeşitli projede araştırmacı ve yönetici olarak yer almış, danışmanlığında tamamlanmış çok sayıda lisansüstü ve Doktora Tez çalışması bulunmaktadır. SCI indeksli uluslararası bilimsel dergilerde 30’dan çok makalesi, çok sayıda ulusal bilimsel dergilerde basılmış makale ile ulusal ve uluslararası bilimsel konferanslarda sunulmuş ve konferans kitabında yer almış pek çok bildirisi bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarında elde ettiği bazı sonuçlar Kluwer Academic ve Springer yayınevleri tarafından basılan 2 monografide yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Rijid cisimler mekaniği, kompozit malzemeler mekaniği, sonlu elemanlar yöntemi

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark