Akademik Kadro

Mustafa Koç Prof. Dr.
Türk Dili Ve Edebiyatı

1969’da Kayseri’de doğan Mustafa Koç, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisansını 1994 ve doktorasını 1999 yılında tamamladı. Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde çalışan Koç, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi gibi birçok üniversitede görev yapmıştır. Halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Bâleybelen Muhyî–i Gülşenî İlk Yapma Dil (Klasik Yayınları, 2006), Aşçı İbrahim Dede, Aşçı Dede’nin Hatıraları I–IV (Eyyüp Tanrıverdi ile, Kitabevi Yayınları, 2007), Feraizcizâde Mehmed Şakir Persenk ve Persenk Açıklaması (Kale Yayınları, 2007), Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî (Klasik Yayınları, 2012), El-Okyânûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsü’l-Muhît (Eyyüp Tanrıverdi ile, Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı, 2014), Tercüme-i el-Câmi' beyne'l-İlm ve'l-'ameli'n-Nâfi' fî Sınâ'ât'il-Hiyel (İhsan Fazlıoğlu ile, Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı, 2014), Vankulu Lügati (Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı, 2015).

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark