Akademik Kadro

Feyzi Çimen Dr. Öğr. Üyesi
Türk Dili Ve Edebiyatı

1981 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde doğdu. İlkokulu Ünye’de tamamladı. Ortaöğretimini Samsun’da 2001 yılında tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 2005 yılında tamamladı. Sakarya Üniversitesinde tezsiz yüksek lisans eğitimini 2006 yılında tamamladı. Tezli yüksek lisans eğitimini Fatih Üniversitesinde “Özbek Türkçesinde Valenz” başlıklı teziyle Yeni Türk Dili Kürsüsünde 2009 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesinde “Molla Muhammed Timur’un Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi” başlıklı doktora tezini 2015 yılında Yeni Türk Dili bilim dalında tamamladı.

Yenikapı Mevlevihane’si nadir eserlerinin kataloglanmasında görev aldı (2011). Türk Dil Kurumu iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumunda düzenleme kurulunda ve bildiri sunanlar arasında yer aldı. 2010-2012 yılları arasında yabancılara Türkçe öğretimi göreviyle öğretim görevliliği yaptı. UZEM Türk dili derslerinin müfredat programını hazırladı. Çeşitli belediye ve üniversitelerde Türk dili ve Osmanlıca dersleri okuttu. 2016 yılında öğretim üyesi (Dr. Öğr. Üyesi) oldu. Geçmişten Günümüze Medeniyet Köprüleri Projesi kapsamında Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesinde ve Kırgızistan Manas Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Kaleme almış olduğu bilimsel makaleler ulusal ve uluslararası farklı dergilerde yayımlandı. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiri sundu. Türkiyat Mecmuası Dergisinde makale hakemi, çeşitli hikâye ve öykü yarışmalarında bilir kişi olarak görev aldı.

Türkiye Türkçesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Osmanlıca gibi konulara ilgi duyan Çimen, İngilizce, Özbekçe, Uygurca, Çağatayca, Osmanlıca, Kazakça, Arapça (başlangıç düzeyi), Rusça (başlangıç düzeyi), Farsça (başlangıç düzeyi) bilmektedir.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark