Akademik Kadro

Ahmet Atilla Şentürk Prof. Dr.
Türk Dili Ve Edebiyatı

1980’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olarak Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına asistan girdi ve 1987’de Başlangıçtan XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler konulu doktora tezini bitirdi. 1991-1993 akademik yıllarında A.B.D., Ohio State Üniversitesi’nde “Near Eastern Languages and Literatures” bölümünde Daily Life in the Ottoman Empire in Light of Literary Texts konulu disertasyonla misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İstanbul Üniversitesinde 1993’te doçent 1999’da profesör olarak edebiyat tarihi, metin şerhi, metin tamiri ve edebî metinler ışığında toplum hayatı konularında dersler verip kitaplar yayımladı. Eserlerinden bazıları: Yahyâ Beğ'in Şehzade Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî Hicviyesi (Enderun Kitabevi, 1998); Osmanlı Şiiri Antolojisi, (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1999); Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Dergâh Yayıncılık, İstanbul 2007) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 2010’da emekli olan Şentürk 2016’da Osmanlı Edebiyatı Araştırmaları Merkezi OSEDAM’ı kurarak üzerinde çalıştığı eseri Osmanlı Şiiri Kılavuzu’nu yayımlamaya başladı.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark