Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ebru Thwaites Diken,
Bölüm Başkanı

Sosyoloji Nedir?
İnsanlar neden isyan ederler? Tüketimin arzular ve ihtiyaçlarla ilişkisi nedir? Yoksulluk kaçınılmaz mıdır? Toplumsal cinsiyet kimlikleri nasıl oluşur? Hizmet sektöründe emek denetimi nasıl sağlanır? İnsanlar neden otoriteye itaatten haz alırlar? Medya modern toplumlarda bilgi – iktidar ilişkisini nasıl dönüştürür? Eğitim küreselleşiyor mu?
Günümüzün akışkan toplumlarında bu soruların kolay cevapları yok. Sosyolojik bakış bu soruların sosyal ve tarihsel bir bağlam içinde ortaya çıktığını anlamamızı sağlar. Toplumsal eşitsizlikler doğal olarak değil, güç ve iktidar ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkarlar. Sosyoloji bizi genel geçer bilgileri sorgulamaya davet ederek başka bir toplumun inşasını hayal etmeyi mümkün kılar. Sosyoloji bir zanaattir, insanları ve toplumları dönüştürür. Disiplinin amacı, toplumsal değişim ve dönüşümleri yerel ve küresel düzeyde, eleştirel bir şekilde inceleyebilmek, toplumsal sorunlara çözüm üretebilecek sosyal, siyasal ve kültürel politikalara bilimsel katkı sunmaktır.


Nasıl Öğrenilir?
Bu çerçevede sosyoloji eğitiminin amacı öğrencilerin ırkçılık, yoksulluk, göç ve benzeri konularda sadece kitaplarda ve makalelerde yer alan akademik tartışmaları ve araştırma bulgularını öğrenmeleri değildir. Biz güncel ve disiplinin sınırlarını tanımlamaya yönelik tartışmaları takip ediyoruz. Zira toplumsal olguların nasıl tartışıldığı tartışmanın çerçevesinin nasıl ve kimler tarafından kurulduğuna bağlıdır. Bu nedenle sosyoloji öğrenimi disiplinin kendi gelişimine ve sınırlarına dair bir refleksiyonu gerektirir. Ayrıca, her toplumsal olgu belli bir sosyal bağlam içinde ortaya çıktığı ve içinde bulunduğu ilişkiler ağı içinde anlamlı olduğundan, tarih, edebiyat, ekonomi, siyaset gibi farklı alanlarda edinilen genel kültür öğrencilerin ‘sosyolojik tahayyül’lerini geliştirmeleri için çok önemlidir. Biz öğrencilerin sosyolojik tahayyüllerini geliştirebilecekleri çok yönlü bir lisans programı sunuyoruz.

Neden İstinye Sosyoloji?
İstinye sosyolojinin en ayırt edici özellikleri lisans eğitimimizin sosyal teori alanına özel bir önem vermesi ve interdisipliner olmasıdır. Teorik yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri hakkında sağlam bir altyapı oluşturmak akademik kariyer yapmak üzere lisansüstü programlara devam edecek öğrencilerimiz için bir avantaj sunar. Öğrencilerin lisans programının ilk yılından itibaren farklı konularda ders almaları da, farklı alanlarda nasıl sosyolojik sorular üretildiğini anlamaları açısından çok yararlıdır. Sosyolojiyi diğer disiplinlerle (sinema, edebiyat, ekonomi) kesiştiren seçmeli dersler mezun olduktan başka alanlarda çalışmak isteyen öğrencilere esneklik kazandırır. Bölümümüz yaşadığı topluma ilişkin bir ‘problemi’ olan, öğrenmeye açık, kavramsal ve eleştirel düşünebilen, öğrendiklerini farklı ortamlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Buna yönelik olarak, lisans programımız uluslar arası bir araştırma kültürüne sahip akademik kadromuz tarafından tasarlanmıştır. Bölümümüze verilen 60 kişilik kontejyanın 6’sı tam burslu, 54’ü yarım bursludur.

Mezunların Kariyer Seçenekleri
Sosyoloji mezunları kamu ve sivil toplum kuruluşları, şirketler, medya, sosyal hizmet, istatistik kurumları, siyasi partiler, reklam ve kamuoyu araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda formasyon alarak felsefe grubu öğretmenliği de yapabilirler.
Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark